Salderingsregeling

Zonnepanelen zorgen ervoor dat u in de ideale situatie voldoende energie opwekt om in uw eigen behoefte te voorzien. Wanneer dat niet het geval is, vult u uw energiebehoefte aan via het stroomnet van uw energieleverancier. Met zonnepanelen kunt u ook méér energie opwekken dan u zelf direct verbruikt. Deze energie wordt teruggeleverd aan het energienet en verrekend met de elektriciteit die u hebt afgenomen. Dit noemen we salderen. Op deze manier kunt u de kosten van uw energierekening flink drukken.

Het is dus zeer gunstig om via uw zonnepanelen stroom te leveren aan het energiebedrijf. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor de stroom die u afneemt en betaalt, namelijk gemiddeld € 0,35 per kWh. Dit is echter wel gebonden aan een maximum, namelijk uw eigen verbruik op jaarbasis.

Is het dan minder interessant meer dan uw eigen jaarlijks verbruik te produceren?

Een rekenvoorbeeld: U levert met uw zonnepanelen jaarlijks meer stroom dan u eigen kWh verbuik. Dan ontvangt u een vergoeding van de marktprijs voor het teveel aan geproduceerde energie. Afhankelijk van de energieleverancier ligt deze zogenaamde terugleververgoeding momenteel tussen € 0,08 en € 0,12 per kWh.

Stel: u verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en u produceert via uw zonnepanelen 6.000 kWh. Het energiebedrijf saldeert dan uw eigen vebruik tot 3.500 kWh en dit levert een voordeel op van ongeveer € 0,35 per kWh.

Voor de “overproductie” van 2.500 kWh die u levert aan stroom ontvangt u dan de marktprijs van ongeveer € 0,08 tot € 0,12 per kWh.

Salderen gebeurt automatisch; hiervoor dient u zich alleen maar bij uw energieleverancier en uw netbeheerder aan te melden voor het terugleveren van energie (www.energieleveren.nl).

Salderingsregeling wordt verwacht vanaf 2025 afgebouwd.

Het wetsvoorstel gaat uit om de salderingsregeling langzaam tussen 2025 en 2031 af te bouwen. Wanneer de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel, betekent dat dat u ieder jaar minder stroom mag wegstrepen en vanaf 2031 helemaal niet meer kunt kan salderen.

Overigens ontvangt u in de periode 2025-2030 nog steeds voordeel op uw energiebelastingen. De nieuwe regeling geldt zowel voor degenen die al zonnepanelen in gebruik hebben als voor diegenen die ze nog moeten aanschaffen.

Onze adviseurs kennen de huidige en nieuwe salderingsregeling op hun duimpje en rekenen u graag voor wat een en ander in uw specifieke energiesituatie betekent.

Neem vrijblijvend contact op