Over Zon Zeker Garant

Zon Zeker Garant is een onafhankelijke partner van Zon Advies Nederland

Zon Zeker Garant is een coöperatie met als doel alle aangesloten leden een uitstekende service en garantie te bieden met als doel uw investering in zonnepanelen en de verwachte besparing onafhankelijk van een leverancier zeker te stellen.

Zon Zeker Garant heeft geen winstoogmerk waardoor services en garantieopvolging tegen de beste collectieve voorwaarden en laagste kosten kunnen worden uitgevoerd.

Zekerheid
De aanschaf van zonnepanelen is een goede en duurzame investering waarmee u voor minimaal 25 jaar bespaart op de netto maandelijkse energiekosten. Voor het maken van de juiste keuze kiest u vooral voor een betrouwbare leverancier, hoge kwaliteit zonnepanelen en omvormer met prima garanties en een scherpe aanschafprijs.

De uitzonderlijk lange garantietermijn van de zonnepanelen en omvormers is uniek en biedt u een hoge mate van zekerheid, echter u blijft wel afhankelijk van uw leverancier en fabrikant.

Als eigenaar van zonnepanelen staat u samen sterk met het lidmaatschap Zon Zeker Garant.

Gezamenlijk regelen we alle zekerheden en garanties zonder winstoogmerk en staat u er bij een storing of defect niet alleen voor.

Onafhankelijk van uw leverancier
Zon Zeker Garant regelt ingeval van een storing de service en herstel van de zonnepanelen of omvormer. Hierdoor zijn de leden onafhankelijk van de leverancier voor de opvolging van de garanties en storingen.

Samen sterk
Door bundeling van krachten profiteren de leden van de collectieve inkoop van o.a. de service, zekerheden en productiegaranties.

De leden van Zon Zeker Garant betalen hiervoor een jaarlijks geringe ledenbijdrage. Ook ontvangt Zon Zeker Garant een eenmalige financiële bijdrage van uw leverancier direct na uw aankoop. Deze bedragen worden uitsluitend besteed voor de kosten van de services, vergoedingen, beheer- en  administratiekosten.

De inkomsten zijn volgens de ervaring en statistieken ruim voldoende voor het zekerstellen van alle toekomstige verplichtingen. Zon Zeker Garant heeft geen winstoogmerk en bij een financieel overschot ontvangen de leden mogelijk een winstuitkering welke bepaald wordt door de algemene ledenvergadering.